English version below

Tjepkema Medical Products is een jonge organisatie met een vernieuwende aanpak in het veld van ziekenhuisinkoop. De combinatie van lange en diepgaande productkennis aan gebruikerszijde met minstens zo lange kennis en ervaring aan de inkoop en logistieke zijde, gekoppeld aan een breed mondiaal netwerk van producenten maakt een brede sourcing mogelijk. Dit kan bestaan uit parallelle import uit de buurlanden tot vervangende producten uit de Verenigde staten, Canada of Z.O. Azië die gelijke of betere kwaliteit bieden. Producten van gelijkwaardige kwaliteit kunnen geleverd worden tegen betere voorwaarden.

Tjepkema Medical Products gaat verder dan producten leveren of sourcen. Ook stroomlijnen van interne processen, borgingsprocedures, quick scan van het assortiment en voorlichting aan eindgebruikers kan georganiseerd worden.  

Tjepkema Medical Products biedt totaal oplossingen over de hele breedte van de processen rond inkoop, procedures en gebruik van medische gebruiks- en verbruiksartikelen.

Tjepkema Medical Products werkt niet voor haar opdrachtgevers maar met haar opdrachtgevers. In deze samenwerking vinden we oplossingen voor de steeds grotere druk om kostenbesparingen te realiseren.


Maak uw behoefte kenbaar aan ons.


English:

Tjepkema Medical Products is a privately owned, professional company that aspires to be the perfect sourcing partner for many other companies who are focused on the production and marketing of (para) medical disposables.

Tjepkema Medical Products has reliable partners in Europe and China, who can produce premium grade medical disposables that meet all stringent European quality regulations.

If you are searching for injection moulded parts, assembly, or sterile end-products, we can show you the way.

We want to help you become more successful so by coupling your wishes with our efficient, effective and positive approach. We aim to bring you into pole position in your desired market!